Zarząd

Prezes
Marian Serwach

V-ce prezes
Andrzej Konstantinow

Skarbnik
Andrzej Liberek

Zarząd Płońskiej Izby Gospodarczej
Roman Korzybski
Zdzisław Walter
Agata Radomska