Szkolenie E-akta

Płońska Izba Gospodarcza wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Płońsku w dniu 22 maja 2019 roku przeprowadziła szkolenie z zakresu:
– „E-akta skrócenie przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja,
– Kontrola zwolnień lekarskich
Dziękuję za udział w szkoleniu oraz profesjonalną współpracę

Agata Radomska
Dyrektor

Śniadanie biznesowe

W dniu 5 grudnia 2018 roku odbyło się pierwsze z tego cyklu „Śniadanie Biznesowe”
Głównymi prelegentami tego spotkania byli przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, którzy przedstawili między innymi produkty kredytowe dostępne w BGK z uwzględnieniem finansowania jednostek samorządu terytorialnego.
Gośćmi zaproszonymi na to spotkania byli przedsiębiorcy oraz Burmistrz Miasta Płońsk, Burmistrz Miasta i Gminy Drobin oraz Wójtowi Gmin: Dzierzążnia, Nowe Miasto, Sochocin, Joniec, Płońsk i Załuski.
Dziękujemy za przybycie i uczestnictwo w tym spotkaniu.