Szkolenie E-akta

Płońska Izba Gospodarcza wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Płońsku w dniu 22 maja 2019 roku przeprowadziła szkolenie z zakresu:
– „E-akta skrócenie przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja,
– Kontrola zwolnień lekarskich
Dziękuję za udział w szkoleniu oraz profesjonalną współpracę

Agata Radomska
Dyrektor