Szkolenie E-akta

Płońska Izba Gospodarcza wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Płońsku w dniu 22 maja 2019 roku przeprowadziła szkolenie z zakresu:
– „E-akta skrócenie przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja,
– Kontrola zwolnień lekarskich
Dziękuję za udział w szkoleniu oraz profesjonalną współpracę

Agata Radomska
Dyrektor

Śniadanie biznesowe

W dniu 5 grudnia 2018 roku odbyło się pierwsze z tego cyklu „Śniadanie Biznesowe”
Głównymi prelegentami tego spotkania byli przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, którzy przedstawili między innymi produkty kredytowe dostępne w BGK z uwzględnieniem finansowania jednostek samorządu terytorialnego.
Gośćmi zaproszonymi na to spotkania byli przedsiębiorcy oraz Burmistrz Miasta Płońsk, Burmistrz Miasta i Gminy Drobin oraz Wójtowi Gmin: Dzierzążnia, Nowe Miasto, Sochocin, Joniec, Płońsk i Załuski.
Dziękujemy za przybycie i uczestnictwo w tym spotkaniu.

Warsztaty informacyjne

W dniu 29.06.2018 r. Zarząd Płońskiej Izby Gospodarczej zorganizował bezpłatne warsztaty informacyjne w sieci partnerskiej „Spotkanie z przedsiębiorcami w Płońsku w ramach cyklu warsztatów w celu przedstawienia narzędzi biznes.gov.pl
Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.
Serwis zawiera setki artykułów i poradników, blisko 1000 opisów usług, 300 usług możliwych do zrealizowania on-line oraz wiele innych elementów wsparcia.
Przedsiębiorca może zadać pytanie w formie elektronicznej, na które odpowiadają konsultanci, eksperci z właściwych urzędów administracji publicznej oraz instytucji otoczenia biznesu.
Warsztaty poprowadził Przemysław Ruchlicki ekspert prawny Krajowej Izby Gospodarczej.
Uczestnikami byli przedsiębiorcy zrzeszeni w Płońskiej Izbie Gospodarczej oraz Powiatowym Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorców w Płońsku.

Serdeczne dziękuję wszystkim obecnym na spotkaniu oraz
za aktywny udział, żywiołowe i jednocześnie owocne dyskusje.

Agata Radomska
Dyrektor